Kurallar

Dikkat, yeni bir pencerede aç. PDFYazdıre-Posta

 

DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALÇIKART SİSTEMİ KULLANIM KURALLARI

 1. Alçıkart sistemi Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. Alçıkart sistemine kayıtlı Üye bayiler, Banka’dan kredili Alçıkart, veya Dalsan ’dan Alçıkartusta temin etmiş gerçek ve tüzel kişiler, bu kartlarını kullanarak toplayacakları puanlar ile sisteme kayıtlı hediyelerden talep edebilecekleri bir üyelik organizasyonunun parçası olurlar. Üyeler, adlarına kart düzenlendiğinde, Dalsan bayileri ise kullanıcı adı ve şifre alıp sistemi kullanmaya başladıklarında, işbu puan sistemi ve kullanım kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

 2. Alçıkart sistemi içerisinde yer alan Alçıkart, Dalsan önermesiyle Banka tarafından, Alçıkartusta ise, Dalsan tarafından verilmektedir. Alçıkart sistemi, Dalsan Üye bayileri ile kart sahiplerine Dalsan ürünlerini almaları ve/veya satmaları karşılığında puan kazandıran ve kazanılan bu puanları Dalsan hediye katalogunda veya www.alcikart.com.tr web adresinde yer alan hediye bölümündeki ürünlere dönüştürme fırsatı veren bir ödüllendirme sistemidir.

 3. Alçıkart sistemi, www.alcikart.com.tr web adresi üzerinde veri aktarılmasını sağlayan bir işletim sistemi olup; bu işletim sistemi, Üye bayilerin ve Dalsan bayi’si olmayan Alçıkart hamili satıcıların, yeterli donanıma sahip bilgisayarlarına yüklenen Alçıkart yazılım programı ile çalışır.

 4. Alçıkart sisteminin ölçü birimi, metraj ve tonajdır. (m2, torba, kg., metre gibi) Üyelerin yapacakları alım ve satımlardan dolayı kazanacakları puan karşılıkları, Dalsan tarafından belirlenir ve geçerli hediye kataloglarında ilan edilir. Dalsan Üye Bayi, Alçıkart ve/veya Alçıkartusta ‘nın kazanacağı puan oranlarını değiştirebilir ya da bunlara farklı oranlar uygulayabilir.

 5. Alçıkart ve Alçıkartusta kullanıcıları, üye olurken ya da üye yapılırken verdikleri bilgilerin doğru olduğunu beyan İle bu bilgilerin Dalsan ve sistem kullanıcıları tarafından posta, e-posta, sms. vb. yolu ile gönderilebilecek aktivitelere davet ve kampanya duyuruları için kullanılmak üzere paylaşılmasını kabul ederler.

 6. Dalsan, Alçıkart sistemini, önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin durdurabilir. Bu durumda 30 gün içerisinde puanlarının karşılığı hediye talebinde bulunmayan talep hakkından vazgeçmiş sayılır.

 7. Dalsan, Alçıkart sisteminde değişiklik yapabilir, puanlama sistemine dahil kendi ürünlerinin puanlama sistemini ve puan oranlarını değiştirebilir, durdurabilir ya da tamamen kaldırabilir.

 8. Dalsan, gerekli gördüğünde kullanıcıların üyeliğine son verebilir ve üyenin kartının iadesini isteyebilir. Dalsan, gerekli gördüğü takdirde üye'nin belli bir dönem ya da bir işlem için kazanabileceği puanları sınırlayabilir ve bu sınırlamayı dilediğinde değiştirebilir.


 1. Üye bayiler ve/veya Dalsan bayi’si olmayan Alçıkart hamili satıcılar, kendilerinden alım yapan kart kullanıcılarının alım miktarını Alçıkart yazılımı vasıtasıyla kullanıcının hesabına kayıt ederler. Alçıkart yazılımı, bu alım miktarını otomatik olarak hediye puanına çevirir. Kazanılan puanların, sisteme kayıt tarihinden itibaren geriye dönük 12 ay içerisinde hediyeye çevrilmemesi halinde, hediye puanları ilk kazanılan puandan başlamak üzere sistemden silinir ve bu durumda üye herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

 2. Üye bayi ve/veya Dalsan bayi’si olmayan Alçıkart hamili satıcılar, kazanmış olduğu puandan, daha fazlasını dağıtamazlar. Dalsan tarafından üye bayi’ye yapılan satış miktarı karşılığı puan ile, üye bayi tarafından yapılan satımlar sonucu Alçıkart yazılımına kayıt edilen puan arasında farklılık olması halinde, Dalsan öncelikli olarak üye bayi’nin bilgisine başvurur ve olumsuzluk saptaması halinde, üye bayi’nin ilgili işlemden dolayı kazanmış olduğu puanlarını iptal eder ve durumun tekrarı halinde üyeliğine son verir.

 3. Üye bayi’lerin, kart üyelerinin yapacakları satışları doğru olarak Alçıkart yazılımına girmemeleri nedeni ile oluşabilecek mağduriyetlerden dolayı Dalsan, hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 4. Talep edilen hediyenin Dalsan’ca onaylamasını takiben hediye, tedarikçi kanalı ile üye'nin adresine nakliye ücreti alınmaksızın gönderilir. Hediyelerin teslim yeri, üye'nin sistemde belirtmiş olduğu adresidir. Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde, Dalsan sorumluluk kabul etmez.

 5. Dalsan’ın, www.alcikart.com.tr web adresindeki yazılım içerisinde yer alan hediye kataloğundaki ürünler ve puanlar dinamik olup en son güncellemeler olduğundan, web adresi ile basılı kataloglarda ürünler ve puanlar arasında bir farklılık bulunması halinde, www.alcikart.com.tr web adresi verileri uygulanacaktır.

 6. Dalsan, hediye kataloglarındaki puanları ve kataloglarının geçerlilik tarihlerini, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kataloglarda basım hatalarından kaynaklanabilecek yanlışlıklar Dalsan’ı bağlayıcı değildir. Kataloglardaki hediyeler üretici firmaların stokları ile sınırlı olup, model, desen, özellik ve renklerde değişiklik olabilir. Talep edilen hediye’nin stoklarda bulunmaması halinde, benzer veya bir üst model hediye tedarikçi tarafından temin edilir. Hediyelerin garanti ve kalite sorumluluğu, tedarikçi/üretici/ithalatçı firmalara aittir.

 7. Kargo teslimatı sırasında ürün mutlaka kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar tespit edildiğinde kargo firması tarafından tutulacak hasar tespit tutanağı ile birlikte ürün, tedarikçiye iade edilmemesi halinde, ürün iade ve değiştirme talepleri kabul edilmeyecektir.

 8. Alçıkart sisteminde, Alçıkart sahipleri üye bayilerden alacakları Dalsan ürünleri veya diğer yapı malzemelerinin ödemesini Alçıkart ile üye bayilerde bulunan p.o.s cihazları aracılığıyla yapabilirler.

 9. İşbu Alçıkart sistemi ve kullanım kurallarının uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 

Web Dizayn